วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 นางสาวระเบียบ หงส์พันธ์ หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี และบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2562 ณ โบราณสถานพงตึก

(จำนวนผู้เข้าชม 394 ครั้ง)